„11 Listopada” w SOSW

10 listopada 2021 roku odbył się uroczysty apel podsumowujący projekt szkolny pt.”11 Listopada”, który dotyczył uczczenie rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Celem projektu  było ukazanie twórczego środowiska szkolnego,  otwartego na świat i zachodzące w nim zmiany. W ramach całodniowych uroczystości odbył się: apel okolicznościowy dla społeczności szkolnej. Uczniowie klas V, VI, VII, VIII, SPdP, IBS recytowali wiersze, opowiadali o drodze Polski ku Wolności. Wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne i Hymn Polski. Uczniowie wszystkich klas Ośrodka wykonali i zaprezentowali kokardy w barwach narodowych, przypiętych do galowych strojów. W holu szkoły ustawiono wystawę plakatów (Symbole narodowe, Jestem Polakiem, Moja mała ojczyzna), które dzieci przygotowały na lekcjach wychowawczych. Prezentacja multimedialna stworzona przez najstarszych uczniów szkoły podstawowej była wyświetlona dla wszystkich wychowanków w salce komputerowej. Autorkami projektu były nauczycielki Edyta Goździk i Anna Tomczyk we współpracy z nauczycielami: logopedii Bożeną Błażejewską, muzyki Marzanną Sławińską i techniki Marcinem Sowikiem.