Bezpieczna droga do szkoły.

16 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z panią policjant st. sierż. Moniką Czarnecką z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Na spotkaniu uczniowie mieli okazję porozmawiać z Policjantką o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych.
Uczniowie dowiedzieli się również, jak unikać lub pokonywać inne  niebezpieczeństwa, np. jak unikać zagrożeń związanych z  nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych i telefonów komórkowych, o odpowiedzialności prawnej nieletnich, unikaniu agresji i przemocy wobec rówieśników oraz o zasadach zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Funkcjonariusz omówił sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji oraz opowiedział, jak być bezpiecznym w domu, szkole czy na podwórku.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Pani Policjant.