Akcja Walentynkowa

14 lutego

w Dzień Św. Walentego  przesyłaliśmy sobie serdeczne życzenia Pocztą  Walentynkową. Akcję prowadziła młodzież z Samorządu Uczniowskiego w bibliotece szkolnej. Podczas przerw uczniowie mogli napisać życzenia na przygotowanych dla nich serduszkowych kartkach lub własnoręcznie je wykonać.