Bezpieczna droga do szkoły

 

20 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z panią policjant Joanną Besztak i panem policjantem Sebastianem Gwiazdą z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać                 z Policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Uczniowie dowiedzieli się również, jak unikać lub pokonywać inne  niebezpieczeństwa, m.in. jak zachować się w kontakcie z obcym zwierzęciem. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nasi Goście podkreślili, jak ważną rolę                w bezpieczeństwie w ruchu drogowym pełnią elementy odblaskowe, rozdając je uczniom w  nagrodę za aktywny udział. Natomiast uczniowie klas starszych dodatkowo dowiedzieli się, jak unikać zagrożeń związanych z  nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych i telefonów komórkowych,                    o odpowiedzialności prawnej nieletnich, unikaniu agresji i przemocy wobec rówieśników oraz o zasadach zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Funkcjonariusze omówili sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji oraz opowiedzieli, jak być bezpiecznym w domu, szkole czy na podwórku.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjantów.