Bezpieczne Wakacje

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów SOSW 21.06.2018 r. odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji – panią st. sierż. Martą Mysur. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie zachowywać się podczas nadchodzących wakacji.

Pani policjant przestrzegała przed najważniejszymi zagrożeniami, mówiła o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Zwróciła także uwagę na wzmożoną czujność w stosunku do osób nieznajomych.

Na koniec uczniowie otrzymali odblaski i ulotki z zasadami bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie prelekcji  dot. bezpieczeństwa w trakcie wakacji oraz za udzielenie wielu cennych wskazówek, jak cało i zdrowo powrócić we wrześniu do szkoły.