Bezpieczny internet. Walka z cyberprzemocą.

21.02.2020 r. z inicjatywy pani pedagog, uczniowie klas: VIII SP,  I-III SB I St. wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na temat „ Bezpieczny internet. Walka z cyberprzemocą”. Omówione zostały zagrożenia związane z cyberprzemocą i cyberprzestępczością ( najczęściej występujące formy przemocy w wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk). Policjanci zwrócili także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci oraz jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci, a także, jakie kary i konsekwencje grożą za wykroczenia i przestępstwa w tym zakresie.

Społeczność szkolna uczestnicząca w spotkaniu jeszcze raz dziękuje policjantom za interesujące i poszerzające wiedzę spotkanie o charakterze profilaktycznym.