Cyberstalking i bezpieczeństwo w Internecie

09.02.2022 r. odbyło się w Ośrodku spotkanie on-line ( w aplikacji meet) z policjant z Zespołu ds. Nieletnich i ds. profilaktyki -st. sierż. M. Czarnecką nt. „ Cyberprzemoc i bezpieczeństwo w internecie”. Prelekcja przeznaczona była dla uczniów kl. I i III SB I St.  dotyczyła przekazania młodzieży informacji o bezpiecznym korzystaniu z różnych serwerów, cyberprzemocy, stalkingu ( kim jest stal ker, ofiara stalkera i konsekwencje stalkingu). Najważniejszym wątkiem było, w jaki sposób młodzież powinna zachować się w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu. Jakie działania podejmować i gdzie zgłaszać się o pomoc. Po wykładzie uczniowie skorzystali z możliwości zadawania pytań i otrzymali na nie wyczerpujące odpowiedzi. Jeszcze raz dziękujemy st. sierż. M. Czarneckiej za ciekawe i pouczające spotkanie. Uczniowie Branżowej Szkoły I St. i pedagog szkolny.