HIV/AIDS – profilaktyka zachowań ryzykownych

26 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu na temat: HIV/AID – profilaktyka zachowań ryzykownych. Zajęcia poprowadziła, na zaproszenie pani pedagog i psycholog, terapeuta i dyrektor Fundacji „ Arka Nadziei” pani Anetta Markiewicz. Spotkanie przeznaczone dla uczniów Gimnazjum, Szkoły Branżowej I st. oraz ZSZ  miało na celu propagowanie bezpiecznych zachowań oraz zdrowego stylu życia. Ważnym punktem było zwrócenie uwagi na problem AIDS, obalenie stereotypów dotyczących kontaktów z osobami żyjącymi z wirusem HIV i  uświadomienie różnic między AIDS     a HIV. Poza unikaniem zagrożenia w/w chorobami terapeuta uczyła również szacunku dla chorych. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji, a swoją zdobytą wiedzę mogli zweryfikować rozwiązując test. Na koniec uczestnicy serdecznie podziękowali pani A. Markiewicz za cenną lekcję,  popartą ciekawymi, rzeczowymi przykładami.