Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 roku  odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Pani dyrektor przywitała uczniów oraz grono pedagogiczne, w imieniu Starosty Powiatu Tomaszowskiego odczytała list z życzeniami na nadchodzący rok szkolny. Podczas uroczystości Pani dyrektor Anetta Klimczak podziękowała za współpracę na stanowisku wicedyrektora Pani Dorocie Tarce. Przedstawiła nową Panią wicedyrektor Małgorzatę Politańską.

W tym dniu uczciliśmy również 82 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą tomaszowian straconych podczas II wojny światowej przez hitlerowców.

Wszystkim życzymy wielu sukcesów i zapału do pracy.

Po części oficjalnej uroczystości, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.