Informacja dla rodziców dotycząca oferty edukacyjnej placówki

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w tym roku szkolnym nie organizujemy dni otwartych w naszej szkole.

Zainteresowanych Rodziców wraz z dziećmi zapraszamy na indywidualne spotkania w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną i zobaczenia Ośrodka po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

TELEFON  (44) 724-50-66