IV Rodzinny Rajd im. Witolda Pileckiego

21 maja grupa młodzieży z gimnazjum i ZSZ uczestniczyła w IV Rajdzie Rodzinnym im. Witolda Pileckiego. Trasa przebiegała od Urzędu Miasta ścieżką rowerową do Spały i Bunkrów na Konewce. Rajd zakończył się na strzelnicy przy ulicy św. Antoniego.

Opiekę sprawowała pani E. Goździk