Koło ekologiczne

19 października 2015

W naszej szkole od wielu lat działa Koło Ekologiczne, którego jednym z zadań jest rozbudzanie u uczniów zainteresowania przyrodą, środowiskiem, a także uświadomienie zagrożeń, jakie niesie ze sobą szybki rozwój cywilizacyjny. Opiekunkami koła są nauczycielki Barbara Pazurek i Anna Zwolińska. W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie wszystkich ogniw Ośrodka. Bierzemy udział w wielu akcjach ekologicznych, konkursach i przedsięwzięciach, które mają wpływ na otaczający nas świat.

Jedną z form realizacji zaplanowanych działań jest prezentowanie ważnych zagadnień na gazetce ściennej. Na początku roku szkolnego nauczycielki przypomniały uczniom o zasadach zdrowego żywienia, a ostatnio tematem poruszonym na forum szkoły była tematyka stosowanych opakowań.