Konkurs „Wiedzy Turystyczno-Historycznej o Tomaszowie Mazowieckim i Okolicach”

W dniach 8-15 marca 2021 roku na terenie szkoły podstawowej przy SOSW został przeprowadzony Konkurs „Wiedzy Turystyczno-Historycznej o Tomaszowie Mazowieckim i Okolicach”190 lat temu Tomaszów Mazowiecki otrzymał prawa miejskie. W/w konkursie brali udział uczniowie klas: V, VI, VII, VIII, VIbau, VIIau w sumie 28 osób. konkurs przebiegał w formie hybrydowej (ze względu na reżim sanitarny). Kolejne klasy oglądały multimedialne prezentacje o Tomaszowie i okolicach a następnie rozwiązywały test wiedzy. 4 osoby rozwiązały najlepiej:

  1. Pietruszczak Konrad klasa VIaub 23 punkty I miejsce
  2. Duda Wiktoria klasa VI 21 punktów II miejsce
  3. Stańdo Jakub klasa VIII 17 punktów III miejsce
  4. Elas Emil klasa VIIau 16 punktów IV miejsce

 

Drobne upominki i nagrody ufundował Wydział Edukacji, Kultury I Sportu UM Tomaszowa Maz oraz Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego  są one wspaniałym zwieńczeniem pracy dzieci, które w miarę swoich możliwości poszerzają wiedzę o rodzinnym mieście i regionie, z którego pochodzą.

 

Organizatorki konkursu, nauczycielki Edyta Goździk i Anna Tomczyk bardzo dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za aktywne i kreatywne podejście do zadania jak i fundatorom nagród za ciekawe i piękne nagrody.

Nasze rodzinne miasto Tomaszów Mazowiecki w pełni zasługuje na to aby wiedza o nim budziła ciekawość wśród dzieci i szacunek wśród dorosłych.