Kształcenie literackie – Ewa Smuga

4 listopada 2015

W bieżącym roku szkolnym (2015/2016) decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa jest „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. W odpowiedzi na powyższy priorytet MEN, na początku roku szkolnego pani Ewa Smuga zaproponowała podjęcie w naszym Ośrodku działań z zakresu realizacji kształcenia literackiego.

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie Szkoły Podstawowej poznają różne utwory literackie. Krótsze z nich uczniowie czytają sami, a dłuższe opowiadania czytają dzieciom nauczycielki. W oparciu o wysłuchane treści uczniowie przygotowują ciekawe prace plastyczne różnymi technikami.