Majówka na Majowej

24 maja 2019 roku w naszej placówce odbył się Piknik integracyjny MAJÓWKA NA MAJOWEJ. Patronatem honorowym objął imprezę Starosta Powiatu Tomaszowskiego. Patronat medialny sprawowali Telewizja AMAZING i Radio FAMA Tomaszów Maz.

W godzinach od 10 do 15 uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi wspólnie spędzali czas.  Śpiewano piosenki, tańczono, odbyły się konkurencje sportowe, pokazy akrobatyczne oraz pokazy Policji, Wojska i Straży. Został przygotowany posiłek na świeżym powietrzu. Prowadzeniem imprezy zajmował się profesjonalny animator pan Maciej Goździela. Współorganizatorem Pikniku integracyjnego była Fundacja Educator im. ks. Stanisława Grada. Finansowanie imprezy było możliwe w oparciu środki pozyskane w ramach projektu napisanego przez Fundację do PEFRON-u, ze wsparcia Starosty Powiatu Tomaszowskiego, Tomaszowskiego Towarzystwa Charytatywnego, darczyńców, a także poprzez dobrowolne datki uczestników.