Miejski EKO Pokład

Wychowankowie grup wychowawczych SOSW uczestniczyli  w Dzień Dziecka  w „Miejskim EKO Pokładzie” bulwary Galerii Tomaszów. Występy wokalne i taneczne młodzieży i dzieci, konkursy ekologiczne, plastyczne i inne atrakcje zabawowe uświetniły ten dzień.