„Mistrz Pięknego Czytania”

W styczniu odbył się Szkolny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Zadaniem uczestników było przeczytanie wcześniej przygotowanego tekstu wiersza o tematyce: „Rodzina i więzi rodzinne”. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie p. Aneta Dremlik, p. Ewa Smuga oraz p. Bożena Błażejewska. Jury słuchając i oceniając występy uczniów brało pod uwagę następujące kryteria: dykcję, płynne i bezbłędnie przeczytanie  wiersza, własną interpretację oraz wysiłek włożony w przygotowanie tekstu.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Natalia Kowalska – kl. III SBIst.

II miejsce – Aneta Jackowska – kl.III SPdP

III miejsce –  Beata Rapalska – kl. IIISPdP

III miejsce – Norbert Pichola – kl.VIII

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.