My też chcemy być „EKO”

W grudniu został rozstrzygnięty II Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pn. „OSZCZĘDZAJMY WODĘ!”

zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Celem Konkursu było zapoznanie się uczestników z tematyką związaną z racjonalnym gospodarowaniem wodą oraz postępującymi zmianami klimatu, co przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony środowiska, rozwinięcia wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz kształtowania indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Uczniowie klasy VI au : Aleksandra Góral i Leon Zadora zachęceni przez
p. B. Pazurek wzięli w nim udział i wykazując się kreatywnością wykonali prace plastyczne ukazujące  różnorodne sposoby oszczędzania wody.

Za trud włożony w pracę otrzymali od organizatorów zasłużony drobny upominek wraz z dyplomem.