Narkotyki i dopalacze – spotkanie z panią policjantką

 05.11.2019 r. z inicjatywy pani pedagog, uczniowie klas: VIII SP,  I-III SB I St. wzięli udział w spotkaniu z panią policjantką – st. asp. Joanną Besztak. Pogadanka miała charakter profilaktyczny i dotyczyła tematu: „ Narkotyki i dopalacze – zagrożenia i odpowiedzialność prawna uczniów nieletnich i pełnoletnich”. W trakcie spotkania pani policjant podawała przykłady młodych ludzi, którzy z  ciekawości, chęci przypodobania się innym, spróbowali dopalaczy, a w konsekwencji uzależnili się od nich, tracąc zdrowie lub życie. Przypomniała, że zażywanie środków psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy może powodować śmiertelne zatrucia. W trakcie pogadanki została przybliżona młodzieży tematyka odpowiedzialności karnej uczniów nieletnich/pełnoletnich za popełnione czyny karalne. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie zachowania są przejawami demoralizacji i jak powinni się zachowywać na terenie szkoły. Dowiedzieli się również, jakie kary i konsekwencje grożą za wykroczenia i przestępstwa.

Społeczność szkolna uczestnicząca w spotkaniu jeszcze raz dziękuje pani policjant za interesujące i poszerzające wiedzę spotkanie o charakterze profilaktycznym.