Niezwykła lekcja przyrody

W piątek uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: p. B. Pazurek i p. A Zwolińską brali udział w kolejnym już działaniu o tematyce ekologiczno-przyrodniczej – tym razem w spotkaniu z okazji obchodzonego w październiku: „Dnia drzewa” i „Dnia krajobrazu”.  Odbyło się ono w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Maz. W ramach tej uroczystości obejrzeli oni film o Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych, oraz wysłuchali prelekcji  przygotowanej przez p. Zbigniew Mocarskiego – pracownika Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych nt: piękna okolicznych krajobrazów, znaczenia drzew w przyrodzie, zwierząt zamieszkujących lasy. Swoje opowieści pan leśnik wzbogacał pięknymi „obrazami” zawartymi w prezentacji multimedialnej. Przedstawiał też informacje jak zmienia się las w różnych porach roku  i jakie zagrożenia płyną ze strony nieodpowiedniej działalności człowieka. Uczniowie byli aktywnymi uczestnikami spotkania i  zadawali wiele pytań. Na zakończenie spotkania otrzymali sadzonki drzew.Uczestnictwo w tym spotkaniu przyczyniło się do podnoszenia świadomości ekologicznej uczniów, dzieci poszerzały wiadomości o lesie i jego mieszkańcach a także o swoim regionie.