Piknik PCK

13 czerwca odbył się piknik  czerwonokrzyski przygotowany przez opiekunki  Koła PCK
p. Beatę Palińską i p. Dorotę Tarkę. Uczniowie klas młodszych  brali udział w zabawach i konkursach związanych z bezpiecznym i zdrowym wypoczynkiem latem.