Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom.

31 października  2017 r. uczniowie Gimnazjum, ZSZ oraz Szkoły Branżowej I stopnia wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat: „Przeciwdziałanie przemocy  i uzależnieniom”. Spotkanie poprowadziła  pani  Anetta Markiewicz – terapeuta   z  Fundacji   „ Arka Nadziei” w ramach projektu: „ Zatrzymaj przemoc”. Młodzież dowiedziała się czym jest przemoc oraz jaką ogromną szkodę wyrządza osobom, które ją doświadczają. Wyjaśniono także zagadnienia przemocy fizycznej, psychicznej i cyberprzemocy. Pani Anetta Markiewicz przekazała informacje, gdzie należy szukać pomocy, kiedy się jej doświadcza, oraz jak działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie „Niebieska linia”. Uczniowie poszerzyli również wiedzę o zagadnienia z profilaktyki uzależnień.

Uczestnikom programu zajęcia profilaktyczne bardzo się podobały i z całą pewnością pogłębiły ich wiedzę na temat przeciwdziałaniu przemocy  i uzależnieniom.