Spotkanie z Arką

17.10.2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej ( klasa VII / VIII ), Gimnazjum, Szkoły Branżowej I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięli udział w spotkaniu z terapeutą p. Anettą Markiewicz nt. „Profilaktyka uzależnień”. Prowadząca podjęła tematykę uzależnienia od  papierosów, alkoholu i internetu. Przedstawiła uczniom mechanizm powstawania uzależnień, ich szkodliwość, negatywny wpływ na zdrowie i codzienne życie. Uczniowie wysłuchali prelekcji   z zainteresowaniem, która poparta była przykładami z praktyki terapeutycznej. Brali oni również aktyny udział w spotkaniu.