Uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Karolinę Juszczykowską

22 września 2020 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami panią A. Tomczyk i B. Pazurek uczestniczyli w  uroczystości związanej
z  odsłonięciem tablicy upamiętniającej Karolinę Juszczykowską, która została zamordowana za pomoc udzieloną Żydom w okresie okupacji w Tomaszowie Maz. Upamiętnienie to stanowi część projektu realizowanego przez Instytut Pileckiego „Zawołani po imieniu…”

Obelisk z tablicą odsłoniła Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Magdalena Gawin i członek rodziny Karoliny Juszczykowskiej Jacek Dziubek. Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili wszystkich Polaków, którzy zginęli w czasie II wojny światowej ratując ludzkie życie, po czym złożyli pod obeliskiem kwiaty.