VI Międzyszkolny konkurs z BHP

14 marca 2017 r. uczniowie ZSZ w składzie Kamil Buczyński, Michał Stefańczyk i Kamil Szczeciński wzięli udział w  VI Międzyszkolnym Konkursie z BHP „Kultura bezpieczeństwa” Opoczno 2017 zorganizowanym dla uczniów klas zawodowych pod przewodnictwem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy
w Łodzi Panów: Marka Kostrzewskiego i Krzysztofa Barańskiego. W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 zadań z zakresu znajomości przepisów BHP w czasie 40 minut. Drugą część konkursu stanowiły prace plastyczne wykonane przez uczestników. W tej części wyróżnienie otrzymał Michał Stefańczyk uczeń klasy III ZSZ. Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele: Magdalena Jóźwik i Andrzej Maciejec.