VII Międzyszkolny konkurs z BHP

14 marca 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie odbyła się VII edycja Międzyszkolnego Konkursu z bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, w którym uczestniczyło 30 uczniów z 10 szkół           z terenu województwa łódzkiego.

Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów klas zawodowych zainteresowania kulturą bezpieczeństwa, popularyzowanie znajomości zagrożeń oraz profilaktyki w środowisku pracy oraz rozpowszechnianie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych pracowników.

Konkurs składał się z dwóch części: plastycznej, w której uczniowie przygotowali prace o tematyce bhp oraz teoretycznej, polegającej na rozwiązaniu pisemnego testu zawierającego 25 pytań z zakresu bhp.  Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Anna Małojec, Natalia Warsicka oraz Agata Rubaj. Uczennice do konkursu przygotowała pani Magdalena Jóźwik.