VIII Międzyszkolny konkurs z BHP

20 marca 2019 r. uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w składzie Krzysztof Bednarski, Łukasz Hyt i Szymon Wiktorowicz wzięli udział w  VIII Międzyszkolnym Konkursie z BHP „Kultura bezpieczeństwa” Opoczno 2019 zorganizowanym dla uczniów klas zawodowych pod przewodnictwem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi. W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 zadań z zakresu znajomości przepisów BHP w czasie 40 minut. Drugą część konkursu stanowiły prace plastyczne wykonane przez uczestników. W tej części Szymon Wiktorowicz zajął II miejsce. Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele: Magdalena Jóźwik i Andrzej Maciejec, a opiekę na konkursie sprawowała pani Anna Zwolińska.