„Zagrożenia cyberprzemocą”

19.03.2018 r. odbyła się prelekcja na temat „Zagrożenia cyberprzemocą” dla uczniów Gimnazjum i Branżowej Szkoły I ST. SOSW. Na spotkanie zaproszono panią policjant – st. sierż. Martę Mysur, która przestrzegała młodzież przed niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych i nie zawieraniem podejrzanych znajomości w intrenecie.

Podczas prelekcji omówiono zagadnienia prawne związane z cyberprzestępczością i cyberprzemocą. Poinformowano i o skutkach umieszczania w sieci obraźliwych wpisów i haseł, które pomimo usunięcia, pozostają tam na zawsze. Pani Policjant opowiedziała o przypadkach przestępstw z jakimi się spotkała. Uczniowie mogli się dowiedzieć, jakie konsekwencje prawne grożą m.in. za stalking, znieważanie, poniżanie czy szykanowanie za pomocą Internetu czy różnych aplikacji, a także gdzie mogą uzyskać pomoc kiedy staną się ofiarą cyberprzemocy. Ważnym zagadnieniem omówionym na spotkaniu były oszustwa, które są dokonywane za pośrednictwem sieci internetowej oraz formy i możliwości zabezpieczenia się przed takimi zdarzeniami.

Spotkanie miało uzmysłowić uczniom, że przezorność i ograniczone zaufanie, to cechy które powinien mieć w sobie każdy młody internauta surfujący w Internecie.