Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Na uroczystości zebrali się uczniowie, towarzyszący im rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowawcy oraz pozostali pracownicy ośrodka. Swoją obecnością zaszczycił nas również przedstawiciel Starostwa Powiatowego- Przewodniczący Komisji Oświaty- p. Leon Karwat. Odczytał list z życzeniami przekazanymi od władz Starostwa i sam również złożył wyrazy uznania i podziękowania dla wszystkich obecnych na spotkaniu. Pani dyrektor A. Klimczak pogratulowała uczniom otrzymania promocji do następnych klas, złożyła życzenia wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Najlepszym uczniom w szkole wspólnie z p. dyrektorem S. Fitzem wręczyli nagrody. Uczniowie klasy III ZSZ, III Gimnazjum, VIII klasy i III SSPdP przygotowali występ artystyczny w podziękowaniu za wspólnie spędzone chwile.
Pani M. Rybarczyk w imieniu rodziców uczniów kończących szkołę podziękowała dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za wkład w wychowanie i edukację dzieci.