Zarząd Powiatu Tomaszowskiego informuje!

W dniu 21 maja 2020 r. Zarząd Powiatu Tomaszowskiego zatwierdził dokument pn.: „Powiatowy Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie tomaszowskim”.

Link do dokumentu w wersji elektronicznej – https://www.powiat-tomaszowski.pl/powiatowy-informator-o-dostepnych-formach-opieki-zdrowotnej-pomocy-spolecznej-i-aktywizacji-zawodowe.html