Zatrzymaj Przemoc

30.11.2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej klas: IV, V /VI wzięli udział w spotkaniu z terapeutą p. Anettą Markiewicz w ramach projektu „Zatrzymaj Przemoc”. Uczniowie brali aktywny udział w spotkaniu, poszerzyli swoją wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z agresją i przemocą. To już kolejne spotkanie p. Anetty z uczniami naszej placówki, w październiku odbyła się również prelekcja dla młodzieży Szkoły Branżowej I Stopnia nt. „Profilaktyka uzależnień i depresji”. Prowadząca podjęła tematykę uzależnienia od papierosów, alkoholu i internetu. Przedstawiła ona uczniom mechanizm powstawania uzależnień, ich szkodliwość, negatywny wpływ na zdrowie i codzienne życie. Uczniowie słuchali z zainteresowaniem, byli aktywni i zadawali dodatkowe pytania. Młodzież wyraziła nadzieję na kolejne spotkania z terapeutą fundacji „ Arka Nadziei”.