Organizacja nauczania zdalnego z powodu zagrożenia koronawirusem !

Dyrektor SOSW w Tomaszowie Maz. informuje, że od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa ogranicza  funkcjonowanie placówki oraz wprowadza nauczanie zdalne na wszystkich poziomach edukacyjnych. Informacji szczegółowych udzielą wychowawcy klas.

Dyrektor SOSW

Anetta Klimczak