Organizacja nauczania zdalnego z powodu zagrożenia koronawirusem !

Dyrektor SOSW w Tomaszowie Maz. informuje, że przedłuża się do 24 maja 2020 r.  ograniczenie  funkcjonowania placówki oraz nauczanie zdalne na wszystkich poziomach edukacyjnych. Informacji szczegółowych udzielą wychowawcy klas.

Dyrektor SOSW

Anetta Klimczak