Dokumenty do Gimnazjum

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia ucznia do Gimnazjum:

  1. orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  3. podanie rodzica do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z prośbą o skierowanie dziecka do Gimnazjum SOSW
  4. podanie do Dyrektora SOSW o przyjęcie do internatu (dotyczy uczniów zainteresowanych)
  5. dwie fotografie

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub elektronicznie poniżej:
Podania do Dyrektora Szkoły i Starostwa Powiatowego
Podanie o przyjęcie do internatu