Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca 2024 roku o godzinie 900 rozpoczęła się uroczysta akademia kończąca bieżący rok szkolny. Uroczystość obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego pan Marek Kociubiński reprezentujący organ prowadzący, zastępca dyrektora Domu Dziecka Słoneczko pan Piotr Wojtaszczyk oraz redaktor naczelny lokalnej telewizji TeleTeam TV Janusz Pająk.

Uczniowie kończący szkołę podstawową i branżową przedstawili w barwnej i humorystycznej formie historię swojej edukacji. Przedstawienie, ilustrowane trafnie dobranymi fragmentami utworów muzycznych rozbawiło i wzruszyło całą społeczność szkoły.  Młodzi artyści zostali nagrodzeni oklaskami na stojąco.

Po części artystycznej, głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu pan Marek Kociubiński.

Kolejnym, bardzo ważnym punktem akademii było wręczenie przez panią dyrektor Magdalenę Kowalczyk i panią wicedyrektor Alinę Gmaj świadectw i nagród uczniom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu.

Listami gratulacyjnymi i podziękowaniami zostali uhonorowani także rodzice wyróżniający się swoim zainteresowaniem, zaangażowaniem i wsparciem funkcjonowania Naszej Szkoły.