Kadra

 

Kadrę Ośrodka stanowią:

– nauczyciele z kwalifikacjami przedmiotowymi i w zakresie oligofrenopedagogiki

– wychowawcy z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiki

– logopedzi

– specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej

– specjaliści z zakresu gimnastyki korekcyjnej

– specjaliści z zakresu integracji sensorycznej

– pedagog szkolny

– psycholog

– pielęgniarka szkolna