Struktura Ośrodka

Kształcimy uczniów w następujących ogniwach:

 1. Szkole Podstawowej
 2. Gimnazjum
 3. Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunkach:
  – kucharz
  – krawiec
  – stolarz
  – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 4. Szkole Przysposabiającej do Pracy (dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym)