Internat

Internat jest przeznaczony dla uczniów, którzy ze względu na odległość dzielącą Ośrodek od miejsca zamieszkania lub też ze względu na sytuację rodzinną, nie mogliby na co dzień uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Naszym podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę, od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny z wyłączeniem wakacji, ferii szkolnych i przerw świątecznych.

Wychowankowie zamieszkują w przyjemnie urządzonych, trzyosobowych pokojach, mają zapewniony dostęp do estetycznie urządzonych łazienek oraz całodzienne wyżywienie. W każdym pokoju wychowankowie samodzielnie dbają o ład, estetykę i wygląd pomieszczenia.

Wychowawcy w trakcie zajęć wspierają proces edukacyjny, uczą samodzielności, prawidłowych relacji międzyludzkich, wyrabiają poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Starają się, by Internat był drugim domem, miejscem radości i zadowolenia, w którym podopieczni realizują się, spełniają oczekiwania swoje i najbliższych.

Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.