Dokumenty do SP

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej:

  1. orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego
  2. podanie rodzica do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z prośbą o skierowanie dziecka do Szkoły Podstawowej SOSW
  3. podanie do Dyrektora SOSW o przyjęcie do internatu (dotyczy uczniów zainteresowanych),
  4. dwie fotografie

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub elektronicznie poniżej:
Podania do Dyrektora Szkoły i Starostwa Powiatowego
Podanie o przyjęcie do internatu