Wychowawcy grup

Grupy Wychowawcy
I Grupa Halina Fituch-Skomorow

Barbara Jabłońska

II Grupa Bożena Grabowska

Cezary Klimek