Dyrekcja

ANETTA KLIMCZAK – dyrektor SOSW

SŁAWOMIR FITZ – wicedyrektor SOSW