Dyrekcja

Anetta Klimczak – dyrektor SOSW

Cezary Klimek – wicedyrektor SOSW