Dyrekcja

Anetta Klimczak – dyrektor SOSW

Małgorzata Politańska – wicedyrektor SOSW