Historia

Szkolnictwo specjalne w Tomaszowie sięga 1951r. W tym pamiętnym roku p. Aleksander Kobylak za zgodą władz oświatowych przystąpił do organizowania szkoły podstawowej specjalnej. Pan Kobylak był jej pierwszym kierownikiem i nauczycielem. W roku szkolnym 1951/52 szkoła składała się z czterech oddziałów. Początkowo nie miała własnego lokalu. Kilka pomieszczeń użyczyła Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Barlickiego. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Tworzono filie w innych szkołach podstawowych. Był to czas trudnych warunków lokalowych, nauka odbywała się na dwie zmiany. Nauczyciele z trudem zdobywali pierwsze podręczniki, zeszyty, przybory szkolne oraz środki dydaktyczne. Na początku lat 60-tych rozpoczęto budowę szkoły podstawowej i zawodowej.

1965.01.01 – otwarcie Państwowego Zakładu Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dolnej 3 (aktualny adres: ul. Majowa 1/13).
1966 – oddanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Majowej. Kolejno powstawały budynki szkoły zawodowej i internatu.
1970.03.07 – powstanie Warsztatów Szkoleniowo – Produkcyjnych Państwowego Zakładu Wychowawczego o kierunkach: stolarz remontowy, ślusarz, krawiec odzieży lekkiej damskiej.
1970.09.01 – zorganizowanie klaso-pracowni w Szkole Podstawowej (geograficznej, przyrodniczej, historycznej, wychowania muzycznego, 4 pracowni zajęć Praktyczno-Technicznych).
1970/1971 – za czasów dyrektora E. Muszyńskiego poprawił się wygląd i estetyka szkół, warsztatów i internatu, obsadzono teren wokół Zakładu drzewami i krzewami owocowymi.
1973/1977 – budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego. Około 50% prac zostało wykonanych społecznie przez uczniów i pracowników Zakładu.
1974 – zakupiono nowe maszyny oraz wybudowano magazyny na pracownie ślusarskie.
1975 – generalny remont sali gimnastycznej oraz zakup sprzętu sportowego.
1976.08.21 – powołanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dolnej 3 (aktualny adres: ul. Majowa 1/13) w miejsce Państwowego Zakładu Wychowawczego, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa Specjalna 8-letnia, Zasadnicza szkoła Zawodowa 3-letnia.
1977.10.29 – nadanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu imienia Marii Grzegorzewskiej.
1980/1981 – utworzona zostaje Klasa Szpitalna.
1994.01.01 – przekształcenie Warsztatów Szkoleniowo-Produkcyjnych w pracownie technologiczne SOSW.
1999.04.28 – powołanie Szkoły Podstawowej Specjalnej 6-letniej oraz Gimnazjum Specjalnego 3-letniego w związku z wprowadzoną Ustawą z dnia 8.01.1999 roku.
2002.04.27 – obchody 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Specjalnej.
2002.09.01 – przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podbudowie programowej szkoły podstawowej specjalnej w Zasadniczą Szkołę Zawodową na podbudowie programowej gimnazjum specjalnego.
2003.07.24 – wyodrębnienie z powierzchni SOSW działek budowlanych i Wspólnoty Mieszkaniowej. Teren ośrodka zmniejszył się z 4,25 ha do 2,77 ha.
2004.09.02 – nadanie Statutu Szkole Przysposabiającej do Pracy.
2008 – utworzenie Sali do terapii metodą Integracji Sensorycznej.
2009 – oddanie do użytku obiektów sportowych w ramach programu ORLIK 2012.
2011.09.01 – przeniesienie Gimnazjum do budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz udostępnienie części powierzchni budynku od ul. Majowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2011.09.01 – utworzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
2011 – otwarcie nowoczesnego placu zabaw w programie „Radosna Szkoła”.
2012 sierpień – rozpoczęcie budowy Domu Dziecka na terenie dawnego boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej.

Dyrektorzy Naczelni Państwowego Zakładu Wychowawczego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim

Państwowy Zakład Wychowawczy

Aleksander Kobylak
Tadeusz Pękala
Waldemar Śledziński p.o
Eugeniusz Muszyński

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Eugeniusz Muszyński
Stanisław Kargulewicz
Andrzej Szczepaniak
Stanisław Składowski p.o
Andrzej Rudolf
Karol Włodarczyk
Henryk Żerek
Jan Wojtkiewicz
Anetta Klimczak