Kalendarz roku szkolnego

01.09.2020r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

23-31.12.2020r. – Zimowa przerwa świąteczna

04-17.01.2021r. – Ferie zimowe

01-06.04.2021r. – Wiosenna przerwa świąteczna

25-27.05.2021r. – Egzamin ósmoklasisty

22.06.2021r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

25.06.2021r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26.06.-31.08.2021r. – Ferie letnie