Kalendarz roku szkolnego

01.09.2021r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

23-31.12.2021r. – Zimowa przerwa świąteczna

14-27.02.2022r. – Ferie zimowe

14-19.04.2022r. – Wiosenna przerwa świąteczna

maj 2022r- Egzamin ósmoklasisty

czerwiec 2022r – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

24.06.2022r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

25.06.-31.08.2022r. – Ferie letnie