Dokumenty do SPdP

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia ucznia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

  1. orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kwalifikujące do nauki w SPdP SOSW
  2. świadectwo ukończenia Gimnazjum
  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki
  4. podanie do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim
  5. podanie do Dyrektora SOSW o przyjęcie do szkoły
  6. podanie do Dyrektora SOSW o przyjęcie do internatu (dotyczy uczniów zainteresowanych)
  7. dwie fotografie

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub elektronicznie poniżej:
Podania do Dyrektora Szkoły i Starostwa Powiatowego
Podanie o przyjęcie do internatu

 

Uczniowie zamieszkali w powiecie tomaszowskim składają dokumenty do sekretariatu SOSW do 30 marca oraz w terminie dodatkowym do 15 sierpnia. Dokumenty będą rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną Szkoły Przysposabiającej do Pracy SOSW. Świadectwo ukończenia Gimnazjum należy doręczyć po zakończeniu roku szkolnego.