Dokumenty do grup wychowawczych

Dokument wymagany w celu przyjęcia ucznia do Grup Wychowawczych (Internat):

  1. podanie do Dyrektora SOSW o przyjęcie do internatu

Dokument do pobrania w sekretariacie szkoły lub elektronicznie poniżej:
Podanie o przyjęcie do internatu