Samorząd Szkolny

Samorząd Uczniowski Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim tworzą uczniowie wybrani w demokratycznych wyborach. Każdy uczeń ma prawo oddać jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Wybory odbywają się zwykle na początku roku szkolnego, a kadencja trwa 1 rok. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele powoływani przez dyrektora placówki.

Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:

– pomoc w realizacji imprez z kalendarza uroczystości szkolnych

– organizowanie zabaw, konkursów oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów Ośrodka

– wdrażanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego pełnienia obowiązków szkolnych

– kształtowanie umiejętności zespołowego działania

– organizowanie pomocy koleżeńskiej

– udział w pracach na rzecz Ośrodka

Skład obecnej Rady Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca – Julia Milczarek

Z-ca przew. – Kacper Józwik

Z-ca przew. – Mateusz Rybarczyk

Członkowie – Agata Poborczyk, Dawid Wnuk, Jakub Stańdo