Branżowa Szkoła I Stopnia

W Branżowej Szkole I Stopnia kształcimy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jest to trzeci, końcowy etap kształcenia specjalnego. Naszym celem jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia samodzielnego życia i pracy zawodowej. Po ukończeniu nauki uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Przedmiotem wiodącym w Branżowej Szkole I Stopnia jest praktyczna nauka zawodu, która odbywa się w pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych. Zajęcia prowadzi profesjonalna kadra pedagogiczna przygotowana do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a wielu naszych absolwentów znajduje zatrudnienie zgodnie z przygotowaniem zawodowym. Dla młodzieży z odległych miejscowości funkcjonuje Internat.

Nasz Ośrodek stara się podążać za trendami rynku pracy. Zatem jeśli chcesz zdobyć atrakcyjny i dobrze płatny zawód, znaleźć wymarzoną pracę, rozpocznij naukę w naszej szkole zawodowej. Obecnie proponujemy kształcenie w cyklu trzyletnim w następujących zawodach:

  1. KRAWIEC

krawiec 2 krawiec 1

Zawód dla osób interesujących się modą, cierpliwych, lubiących prace ręczne. Zarobisz na życie, ubierzesz siebie i swoją rodzinę. Absolwent kończący ten kierunek może podjąć pracę w zakładach odzieżowych i sektorze prywatnym.

  1. KUCHARZ

kucharz 1 kucharz 2

Wzbogacisz swoją wiedzę kulinarną, nauczysz się dobrze i smacznie gotować. Absolwent tego kierunku otrzyma bardzo dobre przygotowanie w zakresie stosowania zasad prawidłowego odżywiania, przygotowywania żywności i stosowania odpowiednich technik sporządzania potraw.

  1. STOLARZ

 

stolarz 1 stolarz 2

Poznasz tajniki sztuki obróbki drewna co umożliwi Ci podjecie pracy w przemyśle meblarskim, budowlanym i wytwórstwie rzemieślniczym.

  1. MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

monter 1 monter 2