Podsumowanie konkursów

Konkurs plastyczny „Biały ząbek” kl. I-III, Zet I – organizatorzy: M. Filipek, B. Jakubowska

Konkurs plastyczny „Moja rodzina” kl. IV-V-VI SP- organizatorzy: M. Filipek, B. Jakubowska

Konkurs „Moje zainteresowania” kl. VII-VIII SP – organizatorzy: M. Filipek, B. Jakubowska

Konkursu wiedzy ekologiczno – przyrodniczej „Omnibus” kl. VIII Julia Milczarek – organizatorzy: B. Pazurek, A. Zwolińska

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oligoimpresje- wizja nieba i piekła” – wyróżnienie Zet IIb Filip Czacki pod opieką p.W. Dębca