Wybory Samorządu Uczniowskiego

 20 października odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego naszego Ośrodka. Na  8 kandydatów do Rady oddało swoje głosy 78 uczniów. Wszystkie oddane głosy były ważne. Przeliczenia głosów dokonała Komisja Wyborcza w składzie:

  1. Małgorzata Kacperek
  2. Marcin Kacperek

26 października dokonano ostatecznego wyboru składu Rady Samorządu Uczniowskiego, spośród 6 kandydatów z najwyższą liczbą głosów.

  Rada Samorządu Uczniowskiego:

  1. Przewodniczący – Jakub Stańdo
  2. Z-ca przew. – Dawid  Wnuk
  3. Z-ca przew. – Julia Milczarek
  4. Członkowie – Nikola Recheta, Konrad Pietruszczak, Łukasz Kotynia

Ubiegłorocznemu Samorządowi Uczniowskiemu dziękujemy za rok dobrej pracy. Nowo wybranej Radzie SU życzymy zgodnej i owocnej współpracy na rzecz wszystkich uczniów naszego Ośrodka.