O Nas

Nasz Ośrodek zapewnia wszechstronny rozwój i opiekę dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz dzieciom z autyzmem i z zespołem Aspergera (także w normie intelektualnej).

Nasz Ośrodek zapewnia kształcenie uczniom w wieku od 7 do 24 lat. Dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia pobieranie nauki w szkole, mogą być objęte nauczaniem indywidualnym. Ponadto nasi podopieczni mogą skorzystać z całodobowej opieki w grupach wychowawczych.

Podstawą kształcenia w naszym Ośrodku jest rewalidacja:

– stawiamy na mocne strony dziecka

– maksymalnie usprawniamy funkcje najmniej uszkodzone

– optymalnie korygujemy funkcje zaburzone i stymulujemy rozwój dziecka

– przystosowujemy do życia w społeczeństwie

W naszej Placówce każde dziecko objęte jest indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym. Aby proces rewalidacji przebiegał prawidłowo i przynosił oczekiwane rezultaty, zapewniamy małą liczbę uczniów w klasach. W oddziale dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim liczba uczniów w klasie wynosi do 16, w stopniu umiarkowanym do 8 uczniów, natomiast w klasie dla dzieci autystycznych od 2 do 4 uczniów. Prowadzimy z dziećmi dodatkowe zajęcia specjalistyczne, m.in.: terapię logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

W pracowniach technologicznych Branżowej Szkoły I stopnia realizujemy zajęcia praktycznej nauki zawodu.

W naszej placówce każde dziecko jest bezpieczne, lubiane i doceniane. To my dostosowujemy się do jego potrzeb, możliwości i oczekiwań.