Dzień Życzliwości i Serdecznych Pozdrowień w naszej szkole

Naszemu, szkolnemu świętu towarzyszyła wyjątkowa oprawa. Główny korytarz zmienił się w aleję życzliwości i praw dziecka, a na ścianach i drzwiach klasowych pojawiły się symboliczne, kolorowe dłonie z wypisanymi na nich sentencjami i hasłami związanymi z prawami dziecka oraz życzliwością wobec drugiego człowieka. Wyjątkową atrakcją okazało się również specjalne „pudełko życzliwości”, z którego każdy uczeń mógł wylosować dobry uczynek do spełnienia  wobec innych osób. Decyzją samych dzieci było w poniedziałek zaznaczenie w swoim ubiorze dwóch kolorów: niebieskiego i żółtego. Na szczególnym miejscu w naszej alei znalazły się, wypisane dużymi literami prawa dziecka. 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło „Konwencję o prawach dziecka”. Zapisane w niej prawa przysługują każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Także dzisiaj, często dochodzi do ich łamania. Dzieci cierpią z powodu wojen, niedożywienia, czy braku podstawowych dóbr. Dlatego tak ważne jest, by one same były świadome swoich praw i sprzeciwiały się ich ograniczaniu.